Het vaststellen van PQ storings-oorzaken vraagt meer kennis en analysegegevens dan u denkt.

Onze PQ analyses resulteren in een duidelijke verklaring van de PQ oorzaak en aanbevelingen. Door onze ervaring en juiste tools zijn onze analyse-kosten laag.

Voor een goed resultaat zijn veel fast trend PQ signalen zijn noodzakelijk. Onderstaand voorbeeld laat zien, dat hier de fast trend van de netfrequentie doorslag-gevend was: het betrof een herhalende kortstondige kortsluiting. Met de fast trend van de stroom plus netfrequentie werd vastgesteld dat de kortsluiting niet bij de gebruiker, maar op het openbare net plaatsvond. Met de transient kon de netbeheerder vervolgens de lokatie vaststellen.